Какво е необходимо за да направя рекламация?

Необходимо е да изтеглите формуляра за замяна, поместен в категория Рекламации и замяна. Попълненият формуляр и закупеният продукт трябва да бъдат върнати обратно по куриер до адрес Кейсес Конекшън ООД, Варна 9000, ул. Тодор Димов №14